Udział w konferencji jest bezpłatny.

Program przeznaczony jest dla osób upoważnionych do wystawiania recept i osób zaopatrujących w produkty lecznicze prowadzących obrót produktami leczniczymi w rozumieniu art. 52 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r.