Adres do korespondencji:
GreenLight Consulting Sp. z o.o.
Urząd Pocztowy nr 1
skr. pocztowa 175, ul. Tuwima 38, 90-950 Łódź

mobile: +48 667-513-005
e-mail: biuro@green-light.pl