Nowoczesne tomograficzne obrazowanie strukturalne i czynnościowe NEN

Kurs doskonalący dla radiologów medyków nuklearnych i klinicystów zajmujących się diagnostyką i terapią nowotworów neuroendokrynnych

 

9.00-9.05 Powitanie uczestników dr hab. n. med. Jarosław B. Ćwikła, Prof. UWM

9.05-10.35 Sesja I

Prowadzenie Prof. dr hab. Andrzej Cieszanowski

1. Epidemiologia nowotworów neuroendokrynnych ze szczególnym uwzględnieniem GEP-NEN - 10 min
Dr hab. n. med. Jarosław B. Ćwikła, Prof. UWM

2. Czego oczekuje onkolog kliniczny od radiologa w diagnostyce i ocenie skuteczności terapii u chorych na nowotwory neuroendokrynne układu pokarmowego (GEP-NEN) - 20 min
Dr n. med. Agnieszka Kolasińska – Ćwikła

3. Diagnostyka NEN jelita cienkiego, ocena zmiany pierwotnej i stadium zaawansowania
na podstawie obrazowania strukturalnego - 30 min
Dr n. med. Joanna Podgórska

4. Obrazowanie czynnościowe nowotworów neuroendokrynnych
z wykorzystaniem obrazowania hybrydowego SPECT/CT i PET/CT - 30 min
Dr n. med. Grażyna Łapińska


10.35-11.20 Przerwa na kawę i zajęcia warsztatowe przy konsolach roboczych - 45 min


11.20-12.50 Sesja II

Prowadzenie Dr hab. n. med. Edyta Szurowska, Prof. nadzw. GUM

5. Guzy trzustki, diagnostyka różnicowana z wykorzystaniem CT i MRI, bez EUS, czy jest to możliwe? - 20 min
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Cieszanowski, COI W-wa

6. Nowotwory neuroendokrynne trzustki charakterystyka obrazów strukturalnych z oceną stadium zaawansowania - 20 min
Dr hab. n. med. Edyta Szurowska, Prof. nadzw. GUM

7. Przerzuty NEN do wątroby z oceną skuteczności terapii na podstawie obrazów CT i MR - 20 min
Dr n. med. Artur Sankowski

8. Inne przerzuty odległe NEN, gdzie i jak ich szukać - 20 min
Dr n. med. Jakub Pałucki

9. Dyskusja panelowa zaproszonych ekspertów - 10 min
moderator Dr hab. n. med. Edyta Szurowska, Prof. nadz. GUM


12.50-13.40 Przerwa na lunch i zajęcia warsztatowe przy konsolach roboczych - 50 min


13.40-15.30 Sesja III

Prowadzenie dr hab. n. med. Ilona Michałowska

1. Nowotwory neuroendokrynne odbytnicy, diagnostyka radiologiczna - 20 min
Dr n. med. Jakub Pałucki

2. Diagnostyka kliniczna i genetyczna guzów o typie paraganglioma i pheochromocytoma - 20 min
Dr hab. n. med. Mariola Pęczkowska

3. Diagnostyka radiologiczna guzów o typie paraganglioma o położeniu w obrębie głowy, szyi i klatki piersiowej - 20 min
Dr n. med. Ilona Michałowska

4. Diagnostyka różnicowa guzów o typie paraganglioma i pheochromocytoma w jamie brzusznej i miednicy - 20 min
Dr n. med. Ilona Michałowska

5. Diagnostyka czynnościowa i badania hybrydowe NEN o typie paraganglioma i pheochromocytoma - 20 min
Dr hab. n. med. Jarosław B. Ćwikła

6. Dyskusja panelowa zaproszonych ekspertów - 10 min
moderator Dr n. med. Ilona Michałowska IKARD

7. Podsumowanie i zakończenie konferencji
Dr hab. n. med. Jarosław B. Ćwikła, Prof. UWM