Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji pt. Nowoczesne tomograficzne obrazowanie strukturalne i czynnościowe nowotworów neuroendokrynnych (NEN)

28 wrzesień 2017, Warszawa

Centrum Edukacyjno-Konferencyjne Centrum Onkologii – Instytut

Aula im. Prof. Tadeusza Koszarowskiego


W programie:

  • Algorytmy diagnostyki strukturalnej i czynnościowej nowotworów neuroendokrynnych
  • Rekomendacje ENETS 2016 (Europejskiego Towarzystwa Guzów Neuroendokrynnych) dotyczące diagnostyki obrazowej nowotworów neuroendokrynnych (NEN)
     

Spotkanie pod patronatem:

Krajowego Konsultanta w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej
Prof. dr hab. n. med. Jerzy Walecki

Dyrektor Centrum Onkologii - Instytut im. „Marii Skłodowskiej Curie” w Warszawie
Prof. dr hab. n. med. Jan Walewski

Prorektor ds. Klinicznych Gdański Uniwersytet Medyczny
Dr hab. n. med. Edyta Szurowska, prof. nadzw.

Prorektor ds. Zadań Uczelni Medycznej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz

Stowarzyszenia Pacjentów i Osób Wspierających Chorych na Guzy Neuroendokrynne
Zarząd Stowarzyszenia

_____________________________________________

Komitet Naukowy

Przewodniczący Komitetu Naukowego - Prof. dr hab. n. med. Jerzy Walecki

Członkowie Komitetu Naukowego:

Dr n. med. Andrzej Cichocki
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Cieszanowski
Dr n. med. Ilona Michałowska
Dr hab. n. med. Mariola Pęczkowska
Dr hab. n. med. Edyta Szurowska, Prof. nadz. GUM
 

Komitet Organizacyjny

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego - Dr hab. n. med. Jarosław B. Ćwikła Prof. UWM w Olsztynie

Członkowie Komitetu Organizacyjnego:

Dr n. med. Piotr Dobkowski
Dr n. med. Agnieszka-Kolasińska-Ćwikła
Dr n. med. Jakub Pałucki
 

Partnerzy biorący udział w Spotkaniu

Katedra Radiologii, Wydział Nauk Medycznych, UWM w Olsztynie
Zakład Radiologii Centrum Onkologii Instytut – Warszawa
Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej CMKP Warszawa
Zakład Radiologii Instytut Kardiologii, Warszawa
Klinika Onkologii; Centrum Onkologii Instytut – Wawelska 15, Warszawa
Klinika Nadciśnienia Instytut Kardiologii, Warszawa
Stowarzyszenie Pacjentów i Osób Wspierających Chorych na Guzy Neuroendokrynne

 

Organizator Spotkania - GreenLight Consulting Sp. z o.o.